Störst på Arbetskläder på nätet‎

Konceptet uppmanar konsumenter till att ständigt konsumera kläder som därmed stimulerar konsumenternas behov av att bära det senaste modet till ett rimligt pris. Detta beteende får i längden konsekvenser för miljön vilket leder till att media och samhällsaktörer ifrågasätter dessa affärsmode arbetskläder. Kedjeföretagen förhåller sig till detta genom att ta in ekologiska produkter i sortimentet som en del av deras hållbarhetsarbete. Den stora frågan är då hur konsumenterna uppfattar detta eftersom de handlar skyddskor kedjeföretagen, för att tillfredsställa behovet av att bära något nytt och trendigt till ett bra pris. Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter uppfattar det ekologiska sortimentet skyddskor fast fashion företag, med tanke på att begreppet, i praktiken såväl som i tanken, strider mot ett hållbarhetsperspektiv.

Arbetskläder hantverkare

Arbetskläder hantverkare

Detta undersöks via en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning som sedan fördjupas i en kvalitativ metod, genom en aktiv deltagande observation. Därmed undersöks konsumenternas attityder till ekologiska produkter i fast fashion företagen. Enkätundersökningen syftar även till att besvara hur konsumenterna förhåller sig till ekologiska produkter i fråga om pris, design och kvalité. Dessutom användes en passiv observation, för att se hur ett fast fashion företag kommunicerar det ekologiska sortimentet i butik. Den slutsats som framkom var att konsumenterna skyddskor fast fashion företag prioriterade andra faktorer före ekologiskt framställda kläder samtidigt som fast fashion företaget som undersökts i studien inte alls kommunicerar de ekologiska kläderna. Detta kan därmed tolkas som ett imageproblem ut mot kund. I och med att företagen arbetar med ett hållbarhetsperspektiv som dock kommunicerades ytterst lite.

Definition på image varierar skyddskor författarna men nyckelorden i de olika  arbetskladerna.se definitionerna är att image är personens inställning till något baserat på ens erfarenheter arbetskläder föreställningar. Imagen spelar en stor roll i inköpsprocessen, i och med att de framför allt påverkar förväntningar som i sin tur påverkar hela inköpsprocessen förklaring till dilemmat genom att det påminner oss om hur mycket av vår konsumtion som styrs av att vi inte är riktigt medvetna om det. Detta beror på att det varken är en del av de fördelar vi beräknar och det är arbetskläder en del av vår tydliga identitet. Dessutom ser vi det skyddskläder ett symboliskt uttryck av något särskilt. ”Practice theory” kan även bidra till vår förståelse av varför det är så pass svårt att ändra människors konsumentbeteenden till mer hållbara val.

Mycket beror på att vår dagliga ohållbara konsumtion verkar vara inbäddat i praktiker istället för avsiktliga val. Det är inte arbetskläder lätt att ändra på en vana De ekologiska och etiska rörelserna, skyddskläder konsekvent influerar konsumentströmningarna, lägger en allt mer ökad oro och stress kring den etiska aspekten på attityd. Denna attityd bidrar till en växande innebörd av begreppet etisk konsumtion. Dock är inverkan av dessa tendenser världen runt relativt svag, och studier visar att pris och kvalité fortsätter vara de viktigaste kriterierna vid köpbeslut. Det är ganska uppenbart att konsumenter allt mer börjar lägga märke till hur tillverkare och detaljister sköter sina affärer ( Klädkedjan är ett stort företag med butiker i hela Sverige, Arbetskläder & Skydd – Hus & Bygg för att anonymisera så gott det går nämns inte i vilken stad undersökningen utförts. Detta görs därmed för att kunna ha minimal spårbarhet på respondenterna och för att det inte var av någon större betydelse vilka deltagarna var. Butiken Kläder på internet observationen utförts på befinner sig i en tätort i Västra Götaland län. Klädbutiken finns i en galleria och är en tvåplansbutik. Skyltfönstren syns väl från gångstråket Billiga Arbetskläder är utanför gallerian och har därmed ett bra läge.

Publicerat i arbetskläder, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Störst på Arbetskläder på nätet‎

Webbyrå WordPress webbyrå i Stockholm

Först tog jag fram ett förslag för hur sidan skulle kunna se ut. Efter feedback från kontaktperson på Recitera och kund reviderades förslaget till nya wireframes för hem-sidan, en statisk sida med information och sidan som presenterar MH konferens samarbetspartners. Utveckling av webbplats När skisserna och sidstrukturen var klara var det dags att börja utveckla själva webbplatsen. Webbplatsen Webbyrå i Sverige – grafisk design, webbdesign bygger på ett CMS (Content Management System) som heter WordPress. Jag valde ett tema som heter Tracks och skapade ett Child Theme för att kunna skapa min egen design över webbplatsen som inte påverkas av eventuella uppdateringar för orginaltemat. Jag valde temat Tracks eftersom jag jag upplevde det som enkelt och rent med stora möjligheter till modifikation för min egen design. Formuläret för att skicka en förfrågan är skapat med hjälp av ett plugin-program som heter formidable för att en administratör för webbplatsen skall kunna motta förfrågan i WordPress admingränssnitt samt få en notifikation per mail när en ny förfrågan inkommit. Sidstrukturen är skapad i WordPress admin-gränssnitt. Utseendet är skapat med HTML och CSS. Några ytterligare funktioner för webbplatsen skrev jag i PHP.

Webbyrå – webbdesign, logotyp & SEO

Dessa funktioner är för att få in en egen logga på alla sidor, ha en sida för inlägg utan paginering samt för att lägga det senaste inlägget sist (Se bilaga 2). Detta för att inläggen på webbplatsen läggs till som samarbetspartners. En administratör för webbplatsen kan på så sätt lägga in nya samarbetspartners från topp till botten. Jag har även installerat ett plugin- program som heter Intuitive Custom Post Order för att en administratör enkelt skall kunna flytta och byta ordning på samarbetspartners om så önskas. Under utvecklingen har jag utgått från Mobile First och sedan anpassat det för större skärmar. SEO För att optimera webbplatsen för sökmotorer använde jag mig av riktlinjerna i Googles Search Engine Optimization Starter Guide (wordpress). Varje sida sida har fått en titel som representerar innehållet på sidan, URL-strukturen är kort och visar titeln på den sida man är inne på. Innehållet har strukturerats för att göra det lättläst för användaren. Webbplatsen har även fått en beskrivning och nyckelord i meta-taggar.

Användartest Jag genomförde fyra användartester. Två tester på en mobiltelefon, två tester på en dator. Användarna fick några olika uppgifter att genomföra. Dessa uppgifter var att läsa om en specifik konferensanläggning på webbplatsen, ta kontakt med MH Konferens och skicka en förfrågan på en konferens. Användarna uppmuntrades att ”tänka högt” under testet. Under testerna satt jag bredvid användaren och förde anteckningar. Efter testerna var det vissa saker på webbplatsen som behövde revideras och arbetas med innan leverans. Resultat Sitemap Sidstrukturen bygger på den webbplats MH Konferens har idag.

Köpa hemsida till ditt företag? | Webbyrå Stockholm

Webbplatsen får en ny sida för samarbetspartners där MH konferens kan publicera de företag de jobbar tillsammans med från WordPress admingränssnitt. Möjligheten att skicka en förfrågan på en konferens finns på tre olika ställen. Den finns på hem-sidan för att en användare snabbt skall kunna skicka en förfrågan om så önskas, den finns på sidan presentation för att en användare skall kunna skicka en förfrågan efter att ha läst mer om vad MH Konferens jobbar med, den finns även tillgänglig om en användare klickat in för att läsa mer om en samarbetspartner för att användarna skall kunna skicka en förfrågan om de hittat en anläggning som verkar intressant eller liknande . Formuläret för att skicka en förfrågan finns i en knapp som visar formuläret på samma sida för att minimera stegen användaren måste navigera sig genom Den första wireframe jag skapade visar hem-sidan

Webbyrå i Stockholm

Webbyrå i Stockholm

Jag skapade den för att kunna visa upp hur jag tänkte mig att designen kunde se ut. Jag förklarade att möjligheten till att skicka en förfrågan finns på hem-sidan så användaren inte behöver lämna den för att kunna skicka en förfrågan. Efter att ha visat den fick jag en del feedback och en del ändringar som behövde göras. Kunden ville att webbplatsen skulle representera en mer klassisk gammeldags lyx men ändå fortfarande kännas modern i sin design. Efter feedbacken skapade jag en ny version av hem-sidan (Se bilaga 1). Denna gång utgick jag mer från en centrerad design och lade text med ett typsnitt med seriffer för att framkalla en gammaldags känsla som kunden letade efter. Jag skapa hemsida med formuläret för en förfrågan på hem-sidan för att visa hur formuläret skulle kunna se ut (Se bilaga 1). Jag visade även en wireframe för en statisk sida för att ge en bild av hur de statiska informationssidorna skulle kunna se ut ). Till sist visade jag en wireframe för sidan som visar vilka samarbetspartners bläddringsbar katalog. Användartest Efter användartesterna var det några ändringar som behövde genomföras på formuläret för att skicka en förfrågan till MH Konferens. Användarna ville ha ett sätt att meddela vad man är intresserad av att göra på sin konferens. De ville också kunna meddela vilken konferensanläggning man är intresserad av att lägga sin konferens hos. När jag bad användarna att höra av sig till MH Konferens scrollade alla användare ner till footern av sidan för att leta efter kontaktuppgifter istället för att klicka in på kontaktsidan. Efter användartesterna uppdaterade jag formuläret för en förfrågan så att en användare kan meddela önskemål om anläggning och aktivitet. Webbplats När webbplatsen byggdes jobbade jag med att få slutprodukten så lik mina wireframes som möjligt. På hem-sidan finns en knapp med texten ”Skicka förfrågan”. www.webbyra.com

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Webbyrå WordPress webbyrå i Stockholm